Rita Jucevičienė

@ Inovacijų ir verslumo konsultantė

Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir verslo fakulteto docentė.  Mokslinius tyrimus vykdė tokiose mokslo ir tyrimų institucijose kaip Ženevos universitetas (Šveicarija), Lozanos universitetas (Šveicarija), Kembridžo universitetas (Jungtinė Karalystė), Jungtinių Tautų Tarptautinė Darbo organizacija (ILO, Šveicarija). Nuolatinė kasmetinio JAV Silicio slėnio (San Jose) startuolių idėjų konkurso „Silicon Valley Innovation Challenge“ ekspertė-vertintoja. Tyrimus paskelbė svarbiausiose pasaulinėse vadybos konferencijose tokiose kaip Academy of Management (AOM), European Academy of Management (EURAM), vykusiose Jungtinėse Amerikos Valstijose, Italijoje, Prancūzijoje, Tailande, Didžiojoje Britanijoje. Dalyvavo mokslo projektuose „Sumanus socialinės sistemos vystymas“, „Saviorganizacija grįsto valdymo įgalinimas šiuolaikinėse inovacijų ekosistemose“, „Pasitikėjimo tarp įmonių kūrimo/valdymo strategijos žinių ekonomikos kontekste“. Pagrindinės tyrimų sritys: antreprenerystė, tarporganizaciniai santykiai, pasitikėjimo vystymas ir valdymas, klasterizacija, inovacijų ekosistemos.

Verslumo bendrųjų kompetencijų mokymai, kurių metu aptarsime šias temas:

  • Aš verslininkas;
  • Aš komandos narys;
  • Mano verslo žemėlapis;
  • Nuo idėjos iki produkto;
  • Projekto idėjų pristatymas ir rezultatų aptarimas.